Врвна услуга за совршена насмевка

Добредојдовте

Comfort dental & prosthetics е место во кое може да добиете комплетна грижа за оралното здравје. Сместени во еден модерен и комфорен простор, функционираат две ординации - по општа стоматолошка пракса и специјалистичка ординација по стоматолошка протетика,надополнети со топол ,пријатен и пријателски амбиент.Посветени сме на обезбедување квалитетна услуга и постигнување на функционалност и врвна естетика,преку користење на современи тераписки методи и модерна технологија.Во сржта на нашата стоматолошка пракса е пријателски тим на професионалци кои се посветени на обезбедување на максимален комфор и оптимално орално здравје.

УСЛУГИ

ОПШТА СТОМАТОЛОГИЈА

Пародонтологија
Пломби
Ендодонција/Лекување на заби

ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА

Детската стоматологија примарно е фокусирана на оралното здавје на децата од нивното раѓање до адолесценција.

ПРОТЕТИКА

Стоматолошката протетика претставува круна во стоматолошката дејност.

ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

За многу од процедурите кои секојдневно се извршуваат во нашата ординација е потребно хируршки да се интервенира.

ОРТОДОНЦИЈА

Неправилностите во големината,формата и поставеноста на самите вилици,заби како и неправилниот загриз се санираат со

ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА

Сите сме свесни дека здравата, бела и убава насмевка го подобрува нашиот целокупен изглед и ни овозможува да се

ДИГИТАЛЕН РТГ КАБИНЕТ

За правилна, навремена , прецизна дијагноза и третман во стоматологијата е потребна рентген снимка на забите.

ЗАКАЖИ ТЕРМИН

Јавете ни се за да закажете термин

НАШИОТ ТИМ

СПЕЦ. ДР. ИВАНА ТЕМЕЛКОВСКА

Дипломиран доктор, специјалист по стоматолошка протетика. Основач и сопственик на ПЗУ Комфорт Дентал од 2014год и ПЗУ Комфорт Протетика од 2022 год. Дипломирала на Универзитет Кирил и Методиј -Стоматолошкиот факултет во Скопје 2008 година.По завршувањето на факултетот го продолжува своето образование на специјалистички студии на Катедрата по стоматолошка протетика при Универзитетот Кирил и Методиј-Стоматолошки факултет и се стекнува со назив Специјалист по стоматолошка протетика во 2014 гдина.Активно учествува во голем број на домашни и меѓународни конгреси и други едукативни настани од областа на стоматологијата.Клиничка пракса со посебен осврт на решавање на комплексни сеопфатни стоматолошки случаи, кои опфаќаат примена на стоматолошка протетика и естетика.

ДР. ЕМИЛИЈА ДИМОВСКА

Дипломиран доктор по стоматологија,специјализант на катедратата за ортодонција на стоматолошкиот факултет Св.Пантелејмон-Скопје. Дипломирала на Универзитет Кирил и Методиј -Стоматолошкиот факултет во Скопје 2013 година. По завршувањето на факултетот продолжува со континуирана едукација на голем број на домашни и меѓународни конгреси и други едукативни настани од областа на стоматологијата.Клиничка пракса со посебен осврт на решавање на комплексни случаи од областа на реставративната и естетска стоматологија и ендодонција.